Condiţii generale de livrare şi vânzare

 

1.Pentru a permite furnizorului să se organizeze şi să se asigure de punctualitatea turnărilor, beneficiarul va trebui să trimită comenzile la staţiile de betoane până la ora 18 a zilei premergatoare turnării.

2. Beneficiarul se obligă să asigure accesul în şantier (permisele necesare, iluminare, semnalizare stradală etc), precum şi condiţiile de maximă siguranţă pentru manevrarea autobetonierelor şi/sau autopompelor, în consecinţă Alas Romania SRL se consideră exonerată de orice responsabilitate referitoare la normele şi regulamentele aplicabile pentru accesul în zona de descărcare.

3. Alas Romania SRL îşi declină orice responsabilitate pentru nerespectarea unor livrări sau furnizări din motive ce nu îi pot fi imputabile, ca de exemplu: defecţiuni la staţiile de betoane, autobetoniere, pompe beton, greve, incendii, lipsa materiilor prime, condiţii meteorologice nefavorabile, întreruperi ale traficului, acces în şantiere sau în locuri de descărcare periculoase sau ce contravin normelor de circulaţie rutieră.

4. Comenzile pentru serviciul de pompare beton se vor face cu cel puţin 2 zile înainte de data turnării. Beneficiarul, în afară de a asigura asistenţa pentru operatorul de pompă, va pune la dipoziţie apă şi ciment pentru eventuala amorsare a pompei.

5. CONTROLUL VOLUMETRIC: se înţelege acea măsurabilă în momentul descărcării.

6. CONTROLUL CALITĂŢII vor fi recunoscute numai probele executate cu modalităţile prevăzute de

normele în vigoare.

7. Orice contestare privind caracteristicile betonului ce se pot observa în stare proaspată şi anume:

consistenţa, diametrul maxim al agregatelor, aspectul general, diferenţa între comandă şi elementele

înregistrate pe documentele de transport va trebui făcută imediat, refuzând eventual încarcătura în

cauză. Efectuarea descărcării corespunde unei acceptări totale, din partea clientului, a caracteristicilor

expuse mai sus.

 

 

Condiţii de acordare a garanţiei 

S.C. ALAS ROMANIA  S.R.L. garantează calitatea betoanelor şi/sau mortarelor livrate la nivelul declarat în prezentul certificat.

Garanţia se acordă în următoarele condiţii:

C.1. Transportul produselor se face cu mijloacele asigurate de S.C. ALAS ROMANIA S.R.L. şi cu respectarea instrucţiunilor de transport  din prezentul certificat.

C.2. Prepararea betoanelor şi mortarelor se face cu materiale componente aprovizionate numai de la furnizorii agreaţi de S.C. ALAS ROMANIA  S.R.L.

C.3. Efectuarea recepţiei la primire se face astfel:

C.3.1. În situaţia în care mijloacele de transport ale produselor sunt asigurate de către client, recepţia la primire se va efectua în incinta staţiei de betoane care aparţine  S.C. ALAS ROMANIA  S.R.L.

C.3.2. În situaţia în care mijloacele de transport ale produselor sunt asigurate de către S.C. ALAS ROMANIA  S.R.L.  recepţia la primire va fi efectuată la intrarea în incinta care aparţine clientului.

C.4. Clientul nu va modifica reţeta de preparare în timpul efectuării transportului cu mijloacele asigurate de acesta şi/sau după efectuarea recepţiei la primire.

C.5. Utilizarea de către client a betoanelor şi mortarelor numai în domeniile recomandate prin reglementările/normativele de aplicare specifice în vigoare la data livrării.

C.6. Punerea în operă a betoanelor se va efectua de către client, cu respectarea strictă a prevederilor CP 012-1/2007.

Furnizorul nu garantează nivelul de calitate al produselor livrate pentru:

•           Nerespectarea de către client a condiţiilor prezentate la punctele C.1, C.2., C.3, C.4, C.5 şi C.6 din prezentul certificat

•           Neconformităţile datorate clientului

•           Utilizarea de către client a unor tehnologii neadecvate pentru punerea în operă

Nerespectarea normelor generale şi specifice de protecţia muncii în vigoare la data livrării, după efectuarea recepţiei la primire conform punctului C.3 din prezentul certificat.